Privacyverklaring

 

Only for kids verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij geeft.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk van u en/of uw kinderen:

 

*Voor en achternaam

 

*Geslacht

 

*Geboorteplaats

 

*Geboortedatum

 

*Adresgegevens

 

*Telefoonnummer

 

*E-mailadres

 

*Burgerservice nummer

 

*Toestemmingsformulieren

 

*Verslaglegging

 

 

 

Bijzondere gegevens die ik indien noodzakelijk verwerk;

 

Bijzondere gegevens die ik verwerk om mijn taak als gastouder te kunnen uitvoeren zijn:

 

                *Gegevens over de gezondheid van het kind (medicijngebruik, allergieën)

 

 

 

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk;

 

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

 

                *Het onderhouden van  contacten met ouders, voogden en verzorgers van de kinderen.

 

                *Het bijhouden van de gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding                  en ontwikkeling van het kind.

 

                *Als ik hier wettelijk toe verplicht ben.

 

 

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar;

 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, of op grond van de wet vereist is.

 

 

 

 

 

 

 

 Waar ik persoonsgegevens bewaar en hoe ik ze beveilig;

De bescherming van uw gegevens neem ik serieus en ik heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

                *Mijn laptop is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord

 

                *Mijn papieren dossiers bewaar ik in een afgesloten kast

 

                *Contracten en toestemmingsformulieren zijn online te vinden op de beveiligde website bij                                  gastouderbureaus  waar ik ben aangesloten.  Deze websites zijn beveiligd met een                            wachtwoord en gebruikersnaam.

 

 

 

Indien u de indruk heeft dat u gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan via onderstaande gegevens contact met mij op.

 

 

 

Wie toegang heeft tot uw gegevens;

 

Buiten mij als gastouder heeft niemand anders toegang tot uw gegevens.

 

 

 

Wanneer ik persoonsgegevens deel met derden;

 

Uw gegevens worden niet aan derden verkocht en uw gegevens worden uitsluitend gedeeld indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u, of om te doen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u bezit naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie te sturen.

 

 

 

Contact;

 

Indien u naar aanleiding hiervan nog vragen heeft, dan kunt u via onderstaande gegevens contact met mij opnemen:

 

 

 

Only for kids

 

Leigraaf 24

 

7391 AL Twello

 

Nederland

 

 

 

06-48629259

 

ragina@solcon.nl

 

 

 

Klachten;

 

Klachten over het niet juist uitvoeren van het privacy beleid kunt u bij mij aangeven. Daarnaast hebt u het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens of die van uw kind in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens (AP)